Home| Kasutustingimused

Kasutustingimused

SAIDI KASUTAMINE

Selle Meie ettevõtte kaubamärkide ("Meie ettevõte") veebisaiti (edaspidi "sait") kasutades nõustute ja nõustute olema seotud kõigi sellel saidil sisalduvate või viidatud tingimuste, tingimuste ja teadetega ("Tingimused"). ja tingimused”). Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge kasutage seda saiti. Meie ettevõte jätab endale õiguse neid Tingimusi aeg-ajalt uuendada või üle vaadata. Selle saidi jätkuv kasutamine pärast tingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist. Peate aeg-ajalt seda lehte kontrollima, et oleksite teadlik muudatustest, kuna need on teile siduvad. Võite kasutada veebisaiti ainult seaduslikel eesmärkidel ja kooskõlas käesolevate Tingimustega.

Seda saiti pakutakse ja see on saadaval kasutajatele, kes on vähemalt 16-aastased. Seda saiti kasutades kinnitate ja garanteerite, et täidate ülaltoodud sobivusnõudeid. Kui te seda nõuet ei täida, ei tohi te saidile juurde pääseda ega seda kasutada.


AUTORIÕIGUS

Kogu selle saidi sisu on kaitstud autoriõigusega. Te ei tohi kopeerida, levitada ega luua tuletatud teoseid selle veebisaidi ühestki osast (sh selle graafika, pildimaterjal ja tekst) ilma meie ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui sait lubab teisiti.


INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

Sait ja kogu selle sisu, funktsioonid ja funktsionaalsus (sealhulgas, kuid mitte ainult kogu teave, tarkvara, tekst, kuvad, pildid, videod ja heli ning nende kujundus, valik ja paigutus) kuuluvad meie ettevõttele. litsentsiandjad või muud sellise materjali pakkujad ning on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse ja muude intellektuaalomandi või omandiõiguste seadustega. Meie ettevõte ei nõua mingit huvi kaubamärkide vastu, mis kuuluvad teistele meie ettevõttega mitteseotud üksustele ja mis võivad ilmuda sellel saidil.

Need nõuded ja tingimused lubavad teil kasutada saiti ainult isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. Te ei tohi meie saidil olevat materjali reprodutseerida, levitada, muuta, sellest tuletatud teoseid luua, avalikult kuvada, avalikult esitada, uuesti avaldada, alla laadida, salvestada ega edastada.

Kui prindite, kopeerite, muudate, alla laadite või muul viisil kasutate või võimaldate mõnele teisele isikule juurdepääsu saidi mis tahes osale, rikkudes kasutustingimusi, peatub teie õigus saidi kasutamiseks viivitamatult ja peate meie valikul. tagastada või hävitada kõik enda tehtud materjalide koopiad. Teile ei anta üle mingeid õigusi, omandiõigust ega huvi saidi või saidi sisu suhtes ning kõik õigused, mida pole selgesõnaliselt antud, jäetakse meie ettevõttele. Saidi igasugune kasutamine, mis ei ole nende tingimustega selgesõnaliselt lubatud, on nende tingimuste rikkumine ning võib rikkuda autoriõigusi, kaubamärke ja muid seadusi.


EI OLE KONFIDENTSIAALSUST

Kui otsustate võtta meie ettevõttega ühendust lingi „Võtke meiega ühendust” kaudu mis tahes teabe, tagasiside, andmete, küsimuste, kommentaaride, ettepanekute või muu sarnasega seoses selle saidi sisuga, ei loeta sellise vastuse sisu konfidentsiaalseks. või omandiõigusega ning meie ettevõttel on vabadus reprodutseerida, kasutada, avaldada ja levitada vastust teistele ilma piirangute või hüvitisteta, eeldusel, et meie ettevõte järgib alati oma sellel saidil avaldatud privaatsuspoliitikat. Lisaks, valides lingi „Võtke meiega ühendust” kaudu meie ettevõttele kommentaari või sõnumi, nõustute määrama meie ettevõttele kõik teie küsimuste, kommentaaride, ettepanekute või kommentaaride autoriõigusega seotud huvid ning nõustute, et meie ettevõttel on vabadus kasutada oma sõnumi sisu või selle tuletisi ilma piiranguteta.


Meie ettevõtte POSTIJAOTISED

Kui esitate oma kontaktandmed lingi „Meil“ kaudu või kui soovite meie ettevõttega lingi „Võtke meiega ühendust“ kaudu ühendust võttes jätta linnukese sõnade „tellida uudiskirja“ kõrval olevasse kasti, nõustute, et perioodilised reklaammeilid, mis on seotud meie ettevõtte ja meie ettevõtte täielikult omavate tütarettevõtete pakutavate tooteteabe, kupongide ja allahindlustega. välja arvatud juhul, kui otsustate e-kirjades sisalduvate loobumissätete kaudu meilisõnumite saamisest loobuda. Piirkondades, kus automaatne lubamine ei järgi kehtivaid seadusi, ei lubata teid automaatselt.


LINGID EI OLE; KINNITUST EI OLE

Mis tahes lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele ei ole kolmandate osapoolte või kolmandate osapoolte ideede, toodete või teenuste toetus, sponsorlus ega soovitus. Samuti ei kujuta sellel saidil olevad viited kolmandatele isikutele ja nende toodetele või teenustele kinnitust, sponsorlust ega soovitust. Sellest tulenevalt ei võta me endale vastutust mis tahes tegevuse või tegevusetuse eest, mis on seotud mis tahes kasutaja või kolmanda osapoole edastamise, side või sisuga.


GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE

Sellel veebisaidil olev materjal on esitatud "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita.

ETTEVÕTE EGA ÜKSKI ETTEVÕTJAGA SEOTUD ISIK EI ANNA SAIDI TÄIELIKKUSE, TURVALISUSE, ULDVÄÄRSUSE, KVALITEEDI, TÄPSUSE VÕI KÄTTESAADAVUSE KOHTA MINGI GARANTIID EGA KINNITUS. ETTEVÕTE EGA KEEGI ETTEVÕTJAGA SEOTUD EI KINNITA EGA GARANTEERI, ET SAIT, SELLE SISU VÕI SAIDI LÄBI SAADUD TEENUSED VÕI ÜKSUSED ON TÄPSED, TÄPSED, ÜKSINÕUDED, KINNITATUD. HAIGE PARANDATUD, ET MEIE SAIT VÕI SELLE KÄTTESAADAVADA TEEVA SERVER ON VIIRUSEST VÕI MUISTEST KAHJULIKEST KOMPONENTidest VABA, VÕI SAIT VÕI SAIDI LÄBI SAADUD TEENUSED VÕI ÜKSUSED VASTUVAD MUULISELT TEIE NÕUETELE.

SEADUSEGA ESITATUD TÄIELIKULT LÜLITAB meie ettevõte KÄESOLEVAGA VÄLJA KÕIGEST GARANTIIDEST, OLEVAD OTSESELT VÕI KAUDSEID, KOHUSTUSLIKUD VÕI MUU MUU GARANTIID, KAASAH, KUID MITTE PIIRATUD MISTEGI GARANTIIDEST, MIS KUID KUID MITTE PIIRATUD, MERCEANIA MERCHANTII, NING PARTNERI. EESMÄRK.

EELNEV EI MÕJUTA ÜHTEGI GARANTIID, MIDA EI SAA KOHALDATAVATE SEADUSTE ALUSEL VÄLISTADA VÕI PIIRATA.


VASTUTUSE PIIRANG

Täielikult seadusega sätestatud ulatuses ei vastuta meie ettevõte, selle sidusettevõtted ega nende litsentsiandjad, teenusepakkujad, töötajad, agendid, ametnikud või direktorid mitte mingil juhul vigade, viivituste, ebatäpsuste või puuduste eest sellel saidil või mis tahes muul viisil. saidid, mis on sellele saidile lingitud või millele see sait viitab. Meie ettevõte, selle sidusettevõtted või nende litsentsiandjad, teenusepakkujad, töötajad, esindajad, ametnikud või direktorid ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, sealhulgas otsesed, kaudsed, juhuslikud, erilised, karistuslikud või kaudsed kahjud, sealhulgas, kuid mitte. piiratud, isikukahju, valu ja kannatused, emotsionaalsed stressid, tulude kaotus, kasumi kaotus, äritegevuse või eeldatava säästu kaotus, kasutuse kaotus, hea tahte kaotus, andmete kadu, mis tulenevad andmete kasutamisest või suutmatusest. kasutada seda saiti, olenemata sellest, kas need põhinevad lepingulistel toimingutel, deliktil, hooletusel, rangel vastutusel või muul viisil, isegi kui Meie ettevõtet on sellise kahju tekkimise võimalusest teavitatud.


HÜVITAMINE

Nõustute kaitsma, hüvitama ja kahjutuks hoidma meie ettevõtet, selle sidusettevõtteid, litsentsiandjaid ja teenusepakkujaid ning selle ja nende vastavaid ametnikke, direktoreid, töötajaid, töövõtjaid, agente, litsentsiandjaid, tarnijaid, õigusjärglasi ja loovutajaid mis tahes nõuete eest ja vastu. , kohustused, kahjutasud, kohtuotsused, auhinnad, kaotused, kulud, kulud või tasud (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad või on seotud nende tingimuste rikkumisega või saidi kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, , saidi sisu, teenuste ja toodete mis tahes muul viisil, kui nendes tingimustes sõnaselgelt lubatud, või saidilt saadud teabe kasutamise.


HINNAD, SAADAVUS JA VEAD

Saidil või selle kaudu esitatud teave tehakse kättesaadavaks ainult üldiseks teabeks. Kõik saidil loetletud kaubad sõltuvad saadavusest ja me jätame endale õiguse kehtestada igale tellimusele kogusepiirangud, lükata tagasi kogu tellimus või osa sellest ning lõpetada toodete või teenuste pakkumine ilma ette teatamata, isegi kui olete tellimuse juba esitanud. Kõik hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata ja nõustute, et makseid võidakse korrigeerida arvelduskuvadel näidatud summalt. Seda võivad põhjustada mitmed tegurid, sealhulgas protsessoriprogrammide vahelised erinevused ja maksumäärade muutused.

Püüame olla võimalikult täpsed ja kõrvaldada saitidel esinevad vead; siiski ei garanteeri me, et mis tahes toode, teenus, kirjeldus, foto, hinnakujundus või muu teave on täpne, täielik, usaldusväärne, ajakohane või veatu. Vea korral, olgu siis Saitidel, tellimuse kinnituses, tellimuse töötlemisel, toote või teenuse tarnimisel või muul viisil, jätame endale õiguse see viga parandada ja vajadusel teie tellimust vastavalt muuta, sealhulgas tasuda õige hind või tellimuse tühistamiseks ja tasutud summa tagastamiseks. Teie ainsaks abinõuks sellise vea korral on tellimus tühistada ja raha tagasi saada.


VEEBIOSTUD JA MUUD TINGIMUSED

Kõiki meie saidi kaudu tehtavaid oste või muid saidi kaudu sõlmitud või teie külastustest tulenevaid kaupade müügitehinguid reguleerivad meie kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused, mis on käesolevaga lisatud käesolevatesse tingimustesse.

Täiendavad tingimused võivad kehtida ka saidi teatud osade, teenuste või funktsioonide kohta. Kõik sellised täiendavad tingimused on käesoleva viitega lisatud käesolevatesse tingimustesse.


NÕUETE ESITAMISE AJA PIIRANG

MEETME VÕI NÕUETE PÕHJUS, MIS VÕIB TULEDA NENDEST TINGIMUSTEST VÕI SAIDIGA SEOTUD, TULEB ALUSTADA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL PÄRAST MEETME PÕHJUSE TEKKIST; MUUSEL ON SELLINE MEETME VÕI NÕUETE PÕHJUS PÜHISELT AEGUNUD.


TERVE KOKKULEPE

Need Tingimused moodustavad kogu lepingu teie ja meie ettevõtte vahel selle saidi kasutamise kohta ning asendavad kõik eelnevad või samaaegsed suulised, kirjalikud või elektroonilised suhtlused ja ettepanekud teie ja meie ettevõtte vahel selle saidi kohta. Kui käesolevate tingimuste mõni säte loetakse kehtetuks või jõustamatuks, tõlgendatakse neid sätteid kohaldatava õigusega kooskõlas oleval viisil, et need kajastaksid võimalikult täpselt poolte esialgseid kavatsusi, ja ülejäänud sätted jäävad kehtima. täies jõus ja mõjus.


KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Mis tahes muu teabe või küsimustega seoses saidiga või teabega, mille olete meile saidi kaudu edastanud, võtke meiega ühendust.

Autoriõigus © 2024 Greenworkseesti.